Over ons

Opdracht Wegener Media

Opdracht Wegener Media

Upgrade Coda en Crescendo

Coda en Crescendo moesten t.b.v. SEPA worden geupgrade naar de hoogste versies. Hiermee kon Coda worden ingezet voor de machtigingenadministratie en was Crescendo gereed voor aanpassingen in de dagafschriften. Extra aandacht bij de upgrade van Crescendo waren de interfaces die lopen via Crescendo. Voor Coda is besloten om af te stappen van de client-versie en in z’n geheel over te stappen op de webversie. Hiervoor heeft inmezzo het Plan van Aanpak geschreven, inclusief planning en begroting. Functioneel samen met de functioneel beheerder voor Coda en Crescendo de portals ontworpen en de diverse invoerschermen ingericht. Met de diverse key-users geïnventariseerd naar het huidige gebruik en de wensen t.a.v. de nieuwe web-schermen.